Myopian riskit – Seuraa lapsesi näön kehitystä

Mitä myopia on?

Myopia tarkoittaa silmän likitaitteisuutta. Silmän ollessa likitaitteinen, silmämunan pituus on normaalia suurempi, jolloin valonsäteet eivät osu tarkan näkemisen alueelle verkkokalvolla. Myös sarveiskalvon tai mykiön liiallinen kuperuus aiheuttavat silmän likitaitteisuutta.

Kuva: Hoya

Myooppinen henkilö näkee siis kauas heikosti riippuen myopian määrästä. Jos silmälasivoimakkuutta on esimerkiksi -2.0 dioptriaa, näkee henkilö 50 cm päähän tarkasti, ja tästä eteenpäin näkeminen on epätarkkaa. Lapsella myopiaa voi olla varsinkin alkuvaiheessa vaikea havaita, sillä lapset peittävät taitavasti näköongelmansa eivätkä välttämättä edes tiedosta, että näkeminen on erilaista kuin muilla.

Mitä myopiasta voi seurata?

Ympäristötekijöillä on suuri vaikutus myopian kehitykseen lapsilla ja nuorilla, joten lapsen silmien kasvamista ja kehitystä on hyvä seurata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myös geeniperimällä on vaikutusta silmän likitaitteistumiseen, mutta nykyinen elämäntapamme, jossa lähikatselun määrä on lisääntynyt huomattavasti, on merkittävin tekijä myopian kasvamisessa (1).

Myopisoituminen on lisääntynyt maailmanlaajuisesti ja Maailman terveysjärjestö WHO onkin tunnistanut myopian lisääntymisen uhaksi globaalille silmäterveydelle. Korkea myopian määrä on riskitekijä monille silmäsairauksille, kuten glaukoomalle eli silmänpainetaudille sekä verkkokalvon irtaumalle ja muille verkkokalvon sairauksille (2). WHO:n työryhmä on arvioinut, että tällä hetkellä maailmassa on 1,89 miljardia likinäköistä, ja kehityksen jatkuessa 2050-luvulla heitä on jo puolet maapallon väestöstä (3).

Kuva: Hoya

Miten myopisoitumista voi ehkäistä?

Hyvä tapa ennaltaehkäistä likitaitteisuuden kasvua on lapsen päivittäinen ulkoilu vähintään kaksi tuntia päivässä (4). Ulkoillessa katseen kohdistaminen kauempana oleviin kohteisiin sekä valon määrä tukevat silmän normaalia kehitystä. Myös lähelle katsottaessa ja digitaalisia laitteita käyttäessä tauot sekä hyvä ergonomia auttavat ehkäisemään myopisoitumista (5). Säännöllisillä näöntutkimuksilla myopian etenemistä voidaan seurata ja siihen voidaan puuttua ajoissa.

Tavallisesti myopia korjataan yksitehoisella miinuslinssillä, mutta tällöin linssin reuna-alueen vääristymät saattavat edesauttaa likitaitteisuuden lisääntymistä. Myös myopian kontrollointiin suunniteltuja piilolinssejä on tullut markkinoille. Silmälasilinsseistä Hoyan uusi MiYOSMART-linssi on suunniteltu myopian hoitoon ja sillä saadaan jo alkanutta myopisoitumista hidastettua.

Ainutlaatuista D.I.M.S. -teknologiaa hyödyntävän MiYOSMART -linssin on kliinisissä tutkimuksissa todettu hidastavan myopian etenemistä keskimäärin 60%:lla. Linsseillä näkee kuten tavallisilla silmälaseilla, kun ne samanaikaisesti hoitavat myopiaa.

Voit lukea myopisoitumisesta sekä Hoyan MiYOSMART-linsseistä lisää täältä. Saat lisätietoa Hoyan linsseistä myös myymälästämme, kerromme mielellämme lisää!

 

 

 

 

 

Lähteet:

1. Ramamurthy, D., Lin Chua, S. Y., and Saw, S.‐M. A review of environmental risk factors for myopia during early life, childhood and adolescence. 2015: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26497977/

2. Ikuno Y. OVERVIEW OF THE COMPLICATIONS OF HIGH MYOPIA. 2017: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28590964/

3. Fricke TR, Holden BA, Wilson DA, et al. Global cost of correcting vision impairment from uncorrected refractive error. 2012: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23109740/

4. Ho, C. L., Wu, W. F., & Liou, Y. M. Dose–Response Relationship of Outdoor Exposure and Myopia Indicators: A Systematic Review and Meta-Analysis of Various Research Methods. 2019: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/14/2595

5. Holden B. A., et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. 2016: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26875007/